Forsidefoto med lokomotiver på modelbanen

Oplevelser på skinnecykel

Her kan du læse et par historier omkring banen


Herborg Station

Herborg station. VSVMJ. Modeltogsklub og udlejning af skinnecykler.

I 1933 ville DSB gerne have stationen overgået til en privat bestyrer, men den daværende stationsmester kunne ikke anbefales forflytning til større station med trafik blev han bibeholdt i stillingen på Herborg station til omkring 1937.

I årene op til 2. verdenskrig var der kun 3 til 5 vognladninger med gods om ugen. Det fik krigen vendt rigtig godt om på. I 1943 var der fast 54 vogne med gods fra Herborg station. Hele seks fabrikanter af brunkul brugte stationen som forsendelsessted. I 1940 blev der fragtet 498 ton gods, i 1942/43 ca.47.000 tons og i 1948 6.000 tons fra Herborg station. Lastbilerne begyndte at rulle igen efter krigen hvilket fik godsmængden til at falde til et niveau som før krigen.

En tidligere motorfører har fortalt at han inden persontrafikkens ophør i ca. 1950 kørte lidt hurtigere til Herborg end køreplanen forlangte, så havde han tid til at nyde en kop kaffe på stationen hvor stationsbestyreren stod klar med kaffekanden.

Efter ophøret af trafik på banen fortsatte stationen i Herborg som indleveringssted til pakker og banegods  og post.

Herborg station blev solgt omkring 1955. Godsekspeditionen blev nedlagt i 1972 og postekspeditionen ophørte i 1975.


Tidligere viadukt og mindesten over Herborg gamle kirke

Mindested Herborg gamle Kirke

Du ved det nok ikke, men du er lige kørt forbi hvor der har været en viadukt.

Vest for banen bag marken ved vejen til Sædding er der en mindesten for Herborg gamle kirke. Kirken blev bygget i 1100-tallet. Den sorte død, pesten som hærgede landet i 1349 er en sandsynlig årsag til at heden i Vestjylland blev mennesketomt og kirken forfaldt. Efter flere århundreders forfald blev ruinen pillet ned og stenene brugt til landevejen mellem Ringkøbing og Silkeborg, ca. 400 vognlæs. Mindestenen blev rejst i 1948.

https://historiskatlas.dk/

https://www.kb.dk/danmarksetfraluften/midtjylland

Mindesten - Herborg gamle kirke

1938 i sne og frost

Det var dagen før juleaften i 1938. Sne var der mere end nok af. Dagens første opgave for togpersonalet i Skjern var at fremføre sneplov til viadukten lige inde Herborg, hvor aftentoget fra Videbæk sad fast. Det gik overraskende nemt og toget blev rangeret til Skjern. Senere på dagen skulle middagstoget afgå til Videbæk. Dertil var der rekvireret 1 fyrbøder, en lokofører og 7 snekastere for at tage højde for de voldsomme snemængder. Toget afgik til tiden fra Skjern med gods og en del passagerer som skulle hjem til jul.

Det var en klog beslutning at være er god beslutning, snekasterne kom i brug flere steder i så høj en grad at de fleste passagerer stod af fog fortsatte turen på gåben. Til sidst var der+9 kun en dame og patienten til bage i vognen.

På bakken op til Herborg kunne de ikke komme videre, selvom de gjorde flere forsøg. Toget sad fast og kunne hverken komme frem eller tilbage. Krise i vognen, hvad med de to passagerer? Lokomotivføreren gik til Herborg hvor det lykkedes ham at få overtalt en mand til at transporterer passagererne til Videbæk i kane.

De to passagerer blev fulgt til Videbæk af lokomotivfører og kunne holde jul næste dag. De 7 snekastere havde opgivet og var gået tilbage til Skjern. Efter en rum tid kom kanen tilbage til Herborg hvor fyrbøderen holdt liv i lokomotivet. Togføreren havde medbragt proviant fra Videbæk. Lokomotivfører medbragte 40 stykker smørrebrød til to mand som begge blev meget mætte.

Natten trængte sig på så det to DSB-folk måtte sove på skift. Det var jo nødvendigt at holde liv i maskinen så vandet ikke frøs til is. Det blev ikke den helt store luksus for nogen af dem.

Næste morgen vågnede fyrbøderen med et sæt da en forfærdelig stank bredde sig i vognen. Først troede han at der var gået ild i toget, men heldigvis var det kun togføreren der var ved at tø sine frosne støvler op. Han havde fyldt dem med brændende aviser. Om det hjalp melder historien ikke om, men det lugtede bestemt ikke særlig godt.

Juleaftensdag over middag kom der hjælp fra Skjern og toget blev trukket tilbage til Skjern med næsten 26 timers forsinkelse.

Kilde: Jernbane historisk årbog 2005, Morten Flindt Larsen

Lokomotiv i snedriver
AI-generet billede

Risdal trinbræt

Her øst for Risdal trinbræt var et spor som gik til brunkulslejet i Risdal. I dag er det beplantet og rekreativt område med søer og skov. Et godt sted til en lille vandretur. I 1904 blev der fundet brunkul i Risdal, hvor brydning blev påbegyndt 1917.

Brunkulslejet leverede brunkul til Københavns kommune og beskæftigede 200 mand. I starten blev brunkullene transporteret til nærmeste jernbane i Borris. Efter Videbæk – Skjern banens åbning blev transporten af brunkullet meget lettere. Der blev anlagt et sidespor fra lejet til Risdal trinbræt. Der blev læsset ca. 40 jernbanevogne med brunkul – 6 til 16 ton dagligt som blev fragtet til København. Med den mængde fragt fra Risdal var der ansat en DSB portør ved sporskiftet.

Sporskiftet blev nedlagt i 1921 efter at brændselssituationen var forbedret. Transporten af brunkul skete fremover via lastvogn eller fra Herborg station. Opgravningen af brunkul som hovedsageligt bestod af cedertræ som anslået til at være 40 millioner år gammelt, stoppede helt i 1965.


Mindesten for Søren Kirkegaards fars fødegård

Mindesten over Søren Kierkegaards fars fødehjem.

Udsigten her er til Sædding Kirke.

Landsbyen Sædding er kendt for oprindelsen af slægten Kierkegaard. Pastor Søren Kierkegaards far blev født på en gård lige på den anden side af kirken hvor der i dag står en mindesten.

I 1840 besøgte Søren Kierkegaard Sædding for at se hvor faderen kom fra. Søren Kierkegaard kom med postvogn fra København for at se den egn som faderen havde fortalt ham om mange gange. Det blev en pilgrimsrejse for ham, at se hvor slægten kom far, se de fattige egne og se den uopdyrkede barske hede.

Søren Kierkegaard boede hos sin moster Else i 3 dage, hvor han bl.a. besøgte højen hvorfra det siges at hans fader rakte knytnæven op og forbandede gud for de fattige kår han voksede op under. Han deltog også i gudstjeneste men en prædiken med ham blev det ikke til.

Den lokale skolelærer havde lavet en sang som skulle synges af hans elever når Søren Kierkegaard drog afsted med postvognen. Det gik ikke helt som skolelæreren havde tænkt sig, lige inden de skulle synge snuppede Kierkegaard manuskriptet ud af hånden på læreren hoppede på postvognen. Elever, skolelærer og publikum stod måbende tilbage.

Kierkegaars berømmelse har medført mange pilgrimsrejsende til Sædding. Her iblandt en præst fra den amerikanske kirke i København dr. Theol. T. H. Croxall.

I byen Rækker Mølle er der en mindestue med en kopi af Søren Kierkegaards skrivepult og andet af interesse. Du finder også en folder med kørselsvejledning over de seværdigheder i sognet som kan besøges. http://www.rkmolle.dk/9446-1_Mindestue

Sædding kirke

Sædding station

Sædding Station er bygges som de to andre stationer på strækningen, Kongsholm og Herborg station. I Sædding var der dog et omløbs spor udover læssesporet som på det to andre stationer. I dag er stationen hvidmalet.

Sædding var i starten kun en holdeplads og blev i 1922 ”forfremmet” til station. Den station med de fleste solgte billetter og transport af største mængde gods er ikke en helt forkert beskrivelse. Det var herfra transporten af brunkul fra Resdal blev styret.

Efter persontrafikkens ophør blev stationen solgt og omløbssporet fjernet.

Der er en lille historie om stationsmesteren problemer med alliker, de byggede rede på stationens skorsten. Stationsmesteren fik overtalt en motorfører til at tage en bøsse med hvis der ikke var ret mange rejsende. En dag med kun en ældre dame som passagerer – Bang – og ned faldt alliken. Stationsmesteren skyndte sig at fjerne fuglen fra perronen inden de blev opdaget.

Rækker Mølle er den by der ligger nærmest. En lille hyggelig by med eget bryggeri og mindestue over Søren Kierkegaard.

På bryggeriet er der mulighed for besøg med smagning af de udmærkede varianter af øl. Du kan læse mere om bryggeriet på Vestjysk bryggeri | Skjern | Rækker Mølle Bryghus A/S (rmbryghus.dk)

Vil du vide mere om Rækker Mølle og om mindestuen er kan du læse det på Rækkermølle – Mindestue (rkmolle.dk)

Rul til toppen