Forsidefoto med lokomotiver på modelbanen

Modeltog

Anlæg:

Vi bruger den l gamle ventesal til opbygningen af et større anlæg i skala HO 1:87, hvor vi forsøger at udnytte arealet optimalt både pladsmæssigt herudover bruger vi også et mindre antal m²  i den gamle Stationsmesters kontor, få så meget forskellighed i anlægget som muligt.

Skala H0:

Banen opbygges uden forbillede i virkeligheden med rangerområde, stationer, drejeskiver og byområder, industri og havne m.m. Ligeledes opbygges det hele uden fast epoke for at tilgodese flest mulige. 

Til gengæld er det fra starten besluttet, at banen laves med 3 skinnedrift (Märklin K-skinner) og digital styring med 2 Märklin Central Stationer CS 2. og 5 Mobilstationer, banen rundt om på banen, så vi kan køre med op til 7 tog og dermed også 7 medlemmer samtidigt. Dette valg er taget af hensyn til driftsikkerhed og størst mulig udnyttelse af materiel.

Efterfølgende er der etableret en stor skygge banegård med C-skinner og med 7 sæt skinner, samt 1 stor Helix med 2 sæt spor, hvor der etableret video overvågning af de 2 hovedspor ind og ud af skyggebanen.

Det er medlemmerne selv, der medbringer det rullende materiel, dels for at undgå tyveri (og indbrud) og dels for at kunne bruge klubbens penge til, at få opbygget banen. Vi har igangsat en udvidelse af banelegemet igennem væggen. Der vil løben komme nyt om udviklingen 

Vores bane i billeder
Rul til toppen