Forsidefoto med lokomotiver på modelbanen

Banens vedligehold

Vedligehold af sveller

Banen blev i foråret åbnet det sidste stykke fra Kongsholm og så langt mod Skjern, som det er muligt i dag – d.v.s. til søen ved Ferrodan. Strækningen har ligget ubenyttet hen siden VSV&MJ overtog brugsretten og allerede inden da havde DSB hentet nogle længder skinner, mens andre var blevet trukket til side til fordel for overkørsler til marker.


Da banen havde ligget ubenyttet hen i en årrække, var en del af svellerne også blevet dårlige. Det var nødvendig at skifte en del sveller, men det blev besluttet kun at skifte en del af svellerne, da banen nu kun benyttes af skinnecykler. Hvis banen skulle kunne klare til veterantog, så skulle mere end 3 ud af 4 sveller skiftes og det var for stor en opgave for klubben. Det blev derfor besluttet ikke at skifte flere sveller end højst nødvendig i denne omgang.

Udskiftning af sveller

Skinnerne vejer 32 kg pr. meter og en normal skinnelængde er 11 meter. Det giver en samlet vægt på 352 kg pr. skinne, og man skal derfor være nogle stykker til at flytte en skinne. Men når man løfter i flok går det let. Da skinnerne skulle lægges ned igen manglede der naturligvis mange lasker. Da banen kun skulle bære skinnecykler blev det besluttet at fremstille nogle nye lasker og laskeplader.


Såvel svellebolte som skinneboltene manglede og de, der var var meget rustne. Derfor er de nye bolte galvaniserede, så de forhåbentlig kan holde i længere tid.
Som det fremgår af billedet, så ligger banelegemet nu under vejen, idet banen har ligget ubenyttet. Sådan er det ved alle overkørslerne og det er med til at forhindre kørsel med veterantog.

Skinner på plads på sveller igen

Da svellerne var lagt og skinnerne ligeledes var lagt ned og spændt sammen i begge ender, skulle der stoppes jord/sand ind under svellerne og svellerne skulle skrues op under skinnerne. Vi valgte, at løfte svellerne op og stoppe jord ind under svellerne inden skinnerne blev skruet fast med laskeplader. Man kunne have valgt at skrue svellerne fast først.


Klubben er i besiddelse af en del jernbanemateriel og det er særdeles nyttig, når der skal arbejdes med banestrækningen. Vi valgte at udføre arbejdet på gammeldags manér med hånd-stoppere og svelletænger.

Tilfreds resultat af svelle udskiftningen

Medlemmer af klubben arbejder på frivillig basis, så det er kun muligt at lave denne slags arbejde i weekenderne og efter et par weekender med forberedende og udført arbejde er resultatet ikke så ringe endda.


I 2009 gennemgik bl.a. toiletvognen en gennemgribende vedligeholdelse. Her har vi igen stor glæde af medlemmernes vilje til at give en hånd med. Der blevet bygget ny remise til vore skinnecykler. Ballast blev også lagt for at gøre området mere brugervenligt. Resultatet blev da vellykket.

Rul til toppen